TIDSENLIGT SKOGSBRUK

Till godset hör 3.200 hektar skogsmark. Skogsmarken består mestadels granskog, men även bland- och lövskog. Årligen slutavverkas och återplanteras ungefär en procent av arealen. De kraftiga stormarna på senare år har reducerat den mogna granskogen.

Röjning och gallring sker kontinuerligt för att tillvarata skogsmarkens bonitet; dvs. produktionsförmåga, optimalt. I lövskogen sker naturlig återväxt för att gynna ek, bok, ask och andra lövträdslag.

Kontaktdetaljer:
Skogsförvaltare Otto Brandting
Mobiltelefon 0722-09 51 20
E-post otto@ata.nu

UTHÅLLIGA PRINCIPER

Skogsmarken på godset har skötts enligt uthålliga principer i mer än 100 år. Sedan 1999 är skogarna miljöcertifierade. Samtliga skogsarbeten utförs av lokala entreprenörer i enlighet med vår miljöpolicy och hållbarhetsprinciper. Detta innebär att våra köpare kan marknadsföra skogsprodukterna med högt ställda miljökrav. Vi säljer rundvirke i form av timmer, massaved och kubbsortiment till lokala industrier. Skogen försörjer även ett antal byggnader på godset med biovärme. 

Den avsevärda skogsarealen borgar för en positiv CO2 balans.

I Wanås skogar sker löpande olika skogliga aktiviteter, och om frågor funderingar finns, så tveka inte att kontakta skogsförvaltaren för information om pågående och kommande arbeten.