Wanås slott - historia 

Wanås första kända ägare hette Eskild Aagesen (Hegle) och levde i början av 1400-talet då Skåne var danskt. I slutet av 1400-talet tog Niels Pedersen Brahe genom giftermål över Wanås. På den plats där slottet står byggde Brahe en försvarsborg med ett boningshus och salsbyggnad som knöts samman av murar med vallgrav runtom som skydd mot fienden. Borgholmen var omgiven av en träpalissad med vindbrygga i väster. Kalkmålningarna som finns kvar än idag i nordvästra valvet på bottenvåningen (i arbetsrummet) är mycket ovanliga såtillvida att de är medeltida med bibliska motiv i en icke kyrklig byggnad. Målningar som upptäcktes vid renovering 2006 kan dateras till andra hälften av 1400-talet. 

Under nordiska 7-årskriget (1563–1570) brändes stora delar av slottet av svenskarna. 

Under slutet av 1560-talet återuppbyggde dåvarande ägaren Sten Clausen Bille slottet i barockstil. De nuvarande takstolarna har genom analys av årsringarna daterats till denna period. 

I samband med freden i Roskilde 1657 blev Skåne svenskt. 

Efter Snapphanekrigets påfrestningar renoverades borgen grundligt av en kvinna som hette Lena Sophia von Putbus. Det är hennes initialer man ser på den östra gaveln (L S F V P B  A1708) 

1756 förvärvades Wanås och andra kringliggande egendomar av Elisabeth (”Betty”) Jennings. Under de påföljande knappa 50 åren lät Jennings uppföra de två flygelbyggnaderna, två stallbyggnader och två ladugårdar norr om slottet. Den östra flygeln blev bostadshus, medan den västra var inrättad som brygghus och bagarstuga. Troligen var Axel Arbin arkitekt. Jennings lät även plantera de långa alléer som leder till slottet i norr och söder samt anlade kraftiga murar kring gården. 

1792 gifte sig med Betty Jennings dotter Caroline Adlerfeldt med Hans Fredrik Wachtmeister från Johannishus. Vid Bettys bortgång 1801 blev Caroline och Hans Fredriks andra son Carl-Axel första fideikommissarie till Wanås. Deras första son var fideikommissarie till Johannishus.

Sitt nuvarande utseende fick slottet genom ombyggnader på 1820-talet då södra sidan återuppbyggdes till två våningar. Klocktornet kom till 1870 och den låga västra köksutbyggnaden år 1900. Kanalerna som tidigare gått runtom hela huset, fylldes delvis igen under de fredligare tiderna. Genom dessa successiva om- och tillbyggnader består Wanås slott idag av fem olika sammanfogade huskomplex runt den tidigare borggården.  

Mer information och modeller finns i den historiska utställningen i Logen samt boken ”Wanås Historia”. 

ÄGARE OCH INNEHAVARE

Eskil Aagesen 1440-1465

Jep Hegendall gm Anna Jensdotter 1465-1470

Magdalene Olofsdotter gm Neils Pedersen Brahe 1470-1511

Neils Neilsen gm Anne Lang 1511-1525

Claus Stensen Bille gm Lisbeth Ulfstrand 1525-1553

Sten Bille gm Kirsten Lindenow 1553-1604

Claus Bille gm Ingeborg Parsberg 1604-1626

Elisabeth Bille gm Sivert Beck 1626-1640

Sten Beck gm Ida Lindenow 1640-1649

Anne Ramel gm Malte Juul 1649-1651

Maren Juul gm Sten Reedtz 1651-1691

Lena Sofia von Putbus 1691-1738

Moritz von Putbus gm Christina Vilhelmina Lünar 1738-1753

Malte Freidrich von Putbus gm Sofia von der Schulenburg 1753-1756

Elisabeth Betty Jennings gm (1) Hugo Hamilton (2) Carl Adlerfelt 1756-1801

Hans Fredrik Wachtmeister gm (1) Caroline Adlerfelt (2) Hedvig Sofia Lewenhaupt 1801-1807

Carl Axel Wachtmeister gm Beate Sophie Wrangel 1807-1862

Axel Fredrik Wachtmeister gm Elisabeth von Platen 1862-1899

Carl Wachtmeister gm Ebba Ramel 1899-1933

Gustav Wachtmeister gm Margaretha Trolle 1933-1978

Carl-Axel Wachtmeister gm (1) Eva Tham (2) Elisabeth Stjernswärd fd. Tamm 1978-2011

Carl-Gustaf Wachtmeister gm Marika Bauer 1985–2013

Baltzar Wachtmeister gm Kristina Skoogh 2014–