VÄXTODLING

Vi har idag 1250 hektar under plog samt 350 hektar betesmark. På ca 750 ha av arealen odlas ekologiskt fodermedel till de egna djuren, innehållande kompletterande mineraler och vitaminer. Särskilt viktig är förstaskörden av vallfoder som till stor del avgör årets mjölkavkastning. Bl.a. med anledning av att jordbruket är beläget i typisk mellanbygd med svårighet att få lönsamma skördar övergick vi 1999 till ekologisk odling. Odlingarna avsedda för foder kan bestå av vall, spannmål, foderbönor, ärtor och raps bl.a. för att möta kraven på inhemskt proteinfoder. 

På de resterande 500 hektaren odlas spannmål samt morötter och potatis för avsalu, allt ekologiskt. Växtföljden är avgörande i den ekologiska växtodlingen.

Växtodlingsåret 2020
Vall ~400 ha, Grynhavre 130 ha, Helsäd 120 ha, Råg 100 ha, Åkerböna 100 ha, Foderkorn 90 ha, Rågvete 88 ha, Maltkorn 65 ha, Potatis 51 ha, Raps 25 ha, Morötter 20 ha, Palsternacka 3 ha.
Betesmarker, betesvall på åker ~350 ha.

EKOMJÖLK

Jordbruket och djurhållningen på Wanås Gods bedrivs ekologiskt och kontrolleras av KRAV. Mjölken från Wanås Gods levereras till Skånemejerier och är ekologiskt producerad enligt KRAVs regler. Inom jordbruksdriften koncentreras verksamheten därför kring produktion av ekologiskt foder till korna. 

Korna är av tre olika raser; Holstein, Svensk Rödbrokig och en korsning mellan Braun Suisse och SRB. Mjölkkorna är ute mestadelen av dygnet under sommaren, och på vintern går korna inomhus i rymliga stallar. Alla kalvar diar sötmjölk under de tre första månaderna. Mjölkproduktionen ger cirka 4.300 ton per år som hämtas, hanteras, förpackas och distribueras av Skånemejerier till skolor samt butiker runtom i södra Sverige.

Kontaktdetaljer:
Driftsansvarig Johannes Andersson Växtodlingsförman Tomas Nilsson
Mobiltelefon 0701-81 52 09  Mobiltelefon 0709-66 06 22
E-post johannes@wanas.se

Ladugårdsförman Ingela Svaneland
Telefon 044-660 33
Mobiltelefon 0708-95 72 87
E-post kostall@wanas.se