HÄNGMÖRAT NÖTKÖTT

Ekologiskt, närproducerat och miljövänligt har länge varit ledord för oss på Wanås Gods. Dessa ledord genomsyrar även arbetet med vårt KRAV-certifierade nötkött. Det moderna kostallet är rymligt och stressfritt med tysta och harmoniska djur och under sommarhalvåret, betar djuren huvuddelen av sitt näringsintag på de egna betesmarkerna. Övrigt foder kommer till ca 95 % från egen växtodling och har varken ogräsbesprutats eller konstgödslats. KRAVs regler innebär även bl.a. att vi inte ger antibiotika till djuren i förebyggande syfte.

När djuren slaktas blir de till kött av god kvalitet, utan frågetecken kring ursprung. Tjurkalvarna säljs till en granngård och de vuxna djuren slaktas hos Skånska vilt i Sjunkaröd, bara femton kilometer från gården. Transporten dit sker med max tio djur per gång, direkt från gården till slakteriet. Köttet levereras till butiker, restauranger, grossister och kommuner huvudsakligen i närområdet Östra Göinge, Kristianstad och Hässleholm.

Vi upplever att köttet från våra kor är välmarmorerat med en fin fettkappa och djup smak. Enligt senaste forskningen innehåller kött och mejeriprodukter från djur som betat färskt gräs nyttiga omega-3 fettsyror. Anledningen till detta är att färskt gräs innehåller mycket omega-3.

På slakteriet hängmöras styckdelarna och genom spårbarhet på individnivå vet slaktaren hur bäst hantera varje enskilt djur för att kvalitén ska bli optimal. Slaktaren Pär-Ola Andersson har i 25 år arbetat med vilt men har nu utökat sin verksamhet till att även omfatta KRAV-certifierat kött.

Vi tror att konsumenter i dag vill veta var maten kommer i från och att djuret har haft det bra. Samarbetet mellan Wanås Gods och Skånska Vilt i Sjunkaröd kan erbjuda konsumenterna just detta. Att korna inte heller behöver transporteras lång väg och att hela produktionskedjan därför hålls lokalt är för oss ytterligare en dimension som vi är stolta över.

Vill du köpa köttet? Kontakta slakteriet:

Skånska Vilt AB
Sjunkaröd 1399 B
288 90 VINSLÖV

Telefon: 044-801 02
Fax: 044-801 92
Mobiltelefon: 070-5581173

E-mail: info@skanskavilt.se
Hemsida: www.skanskavilt.se