EKOMJÖLK

Jordbruket och djurhållningen på Wanås Gods bedrivs ekologiskt och kontrolleras av KRAV. Mjölken från Wanås Gods levereras till Skånemejerier och är ekologiskt producerad enligt KRAVs regler. Inom jordbruksdriften koncentreras verksamheten därför kring produktion av ekologiskt foder till korna.

Korna är av tre olika raser; Holstein, Svensk Rödbrokig och en korsning mellan Braun Suisse och SRB.  Mjölkkorna är ute mestadelen av dygnet under sommaren, och på vintern går korna inomhus i rymliga stallar. Alla kalvar diar sötmjölk under de tre första månaderna. Mjölkproduktionen ger cirka 4.300 ton per år som hämtas, hanteras, förpackas och distribueras av Skånemejerier till skolor samt butiker runtom i södra Sverige.


Kontaktdetaljer:

Ladugårdsförman Ingela Svaneland  Driftsansvarig Johannes Andersson
Telefon 044-660 33  Mobiltelefon 0701-81 52 09 
Mobiltelefon 0708-95 72 87  E-post johannes@wanas.se
E-post kostall@wanas.se