VÄLKOMMEN TILL WANÅS

Godset Wanås vid Knislinge, 20 km norr om Kristianstad, har en historia som sträcker sig över ett halvt millennium. Den ursprungliga borgen uppfördes under senare delen av 1400-talet och under 1500 och 1600-talen spelade Wanås en central roll i krigen mellan Danmark och Sverige.

1700-talet var den största omdaningsperioden i Wanås historia då omfattande byggnadsarbeten genomfördes. Slottet fick sitt nuvarande utseende vid ombyggnaden år 1708 och är nu en privatbostad för familjen Wachtmeister som driver godset i åttonde generationen. Parken är öppen för besökare året om och i den gamla stallbyggnaden finns en permanent historisk utställning
Se filmtrailer om Wanås:  Wanåsfilm!

VÅRA VERKSAMHETER

Wanås Gods AB bedriver mjölk- och nötköttsproduktion, skogs- och jordbruk, jakt och viltvård samt fastighetsförvaltning. Skogsmarken på godset har skötts enligt uthålliga principer i mer än 100 år, och sedan 1999 är skogarna miljöcertifierade i enlighet med FSC. Jordbruket, mjölkproduktionen och djurhållningen på Wanås Gods bedrivs ekologiskt och kontrolleras av KRAV.

Läs mer om de olika verksamheterna under rubrikerna i huvudmenyn.
Sedan 1987 visas internationell samtidskonst med inriktning på platsspecifik skulptur som drivs av Stiftelsen Wanås Utställningar . Den permanenta samlingen omfattar mer än 50 konstverk, de flesta finns i Parken men även i stallbyggnader och magasin från 1700- och 1800-talen, läs mer på www.wanaskonst.se

För att se en filmtrailer om verksamheterna klicka HÄR