Jakt säljes

Andjakt
Säljes till grupper om 10 – 14 pers. Jakten genomförs som uppflogsjakt. Antalet fällda änder varierar beroende på kundens önskemål. Det är ett heldagsarrangemang och lunch ingår. Middag och övernattning kan arrangeras på kringliggande hotell. Aktuell månad är september. Pris på begäran.

Bockjakt
En veckas bockjakt säljes från 16/8. Varje jägare förfogar över sitt eget jaktområde (ca 400 hektar) år efter år, vilket innebär att man sparar till sig själv. 

Varje jägare betalar ett grundpris för 5 dagars jakt jämte en summa per skjuten bock. Inga tillägg för medalj. Boende och mat tillkommer. 

Vi har många långa relationer med jägare som har varit på godset i många år och hyr sina egna jaktstugor samt deltar vid bygge av jakttorn samt passröjning mm.

Vildsvinsjakt

Säljes till grupper eller enskilda poster. Totalt skall vi vara 30 skyttar på jakten, jaktformen är drevjakt. Wanås sätter själv ihop gruppen. Wanås håller med hundförare, slaktpatrull och eftersökspatrull. Det är ett heldagsarrangemang och lunch ingår. Det tillkommer inga fällavgifter. Troféer tillfaller skytten och köttet tillfaller Wanås. Förväntat bag är mellan 25 – 50 vildsvin per dag. Vi har flera gångar skjutit runt 60 vildsvin på en dag, trots det tillkommer ingen ytterligare avgift. Aktuell månad är november eller december. Pris per person på förfrågan. 

Vi driver 4 – 5 normala såtar samtidigt. I varje såt går ca 5 hundförare, som skall tömma sitt eget område. Det är en blandning av hundraser spetsar, terrier, wachtel, gonic, korsningshundar m.m. Syftet är att de kompletterar varandra och hundarna jagar egna vildsvin. Detta upplägg är väldigt effektivt och optimerar chanserna för pass skyttarna. Det drivs ju från alla håll. Vildsvinsgrupperna sprängs oftast och 80 % av vildsvinen lämnar drevet utan hund efter sig, vilket ger säkrare skott tillfällen. Det är ett stort arrangemang med mycket folk, vilket innebär att vi endast jagar ett drev på förmiddagen och ett på eftermiddagen.

Vildsvinsvak på odlad mark
För att skydda jordbruksgrödor mot vildsvinsskador säljes vakjakt på odlad mark. Pris på förfrågan

Älgjakt
En veckas jakt säljes, där rådjur, dovvilt, kronvilt, vildsvin och älg jagas som smygjakt med selektiv avskjutning, vilket vill säga, att endast gamla eller svaga hondjur får skjutas av rådjuren samt lamm. I första hand rålamm. Av dov- och kronvilt får endast kalv eller dålig hind skjutas. Av vildsvinen är alla lovliga utom sugga. Av älg får skjutas enligt älgskötselsområdets bestämmelser.

En dag i denna veckan jagas det med löshund och endast älg och vildsvin får fällas. Priset är för 5 dagars jakt och lämnas på förfrågan. Boende och mat tillkommer.

Jaktarrende

Godset arrenderar ut jaktmark på årsbasis eller via 5 årskontrakt. Priserna ligger från 200 – 345 kr + moms per hektar beroende på jaktmarkens beskaffenhet och vilka viltarter som ingår. Endast 3 stora jaktenheter har älgjakt med i arrendet. Priset kan även vara lägre på grund av stor bilväg eller annan störning. Jaktstugor tillkommer.

Kontakt
Jaktansvarig 
Sören Åmand Hansen
0708-660620
hunter@wanas.se 

Ägare
Baltzar Wachtmeister
044-66062
baltzar@wanas.se