Rapphöna/Fasan
Ingen utsättning av rapphöns eller fasaner, men en del biotopförbättringar sker och det förekommer vilda kullar av rapphöns och fasaner varje år. Dock ej i en omfattning som ger utrymme för jakt.

Änder
Det finns ett stort antal jaktbara viltvatten och våtmarker på godset. Änderna jagas vid uppflogsjakt och även på kvällsstreck. Våtmarkerna producerar ett stort antal vildkläckta änder. Krickänder och knipa är vanligt förekommande.

Gäss
Såväl grågäss som kanadagäss kläcks fram i anslutning till våra viltvatten och våtmarker. Gässen besöker gärna åkermark med vall under sitt födosök. Ibland kan det förekomma skador på höstgrödor efter gässen.

Ett mindre antal gäss fälls årligen. Det är såväl kanadagäss, sädgäss som grågäss. Grågåsen ökar och är idag den vanligaste, men väldigt svårjagad. 

Duvor
Variationen mellan skog och jordbruksmark gör att duvorna sällan har långt att flyga från skogen till åkermarken i sitt födosök. Det kläcks ett stort antal duvor årligen och som sträcker på jordbruksmarken. Skador på grödor förekommer årligen.