VÄXTODLING

Vi har idag 1050 hektar under plog samt 250 hektar betesmark. På ca 750 ha av arealen odlas ekologiskt fodermedel till de egna djuren, innehållande kompletterande mineraler och vitaminer. Särskilt viktig är förstaskörden av vallfoder som till stor del avgör årets mjölkavkastning. Bl.a. med anledning av att jordbruket är beläget i typisk mellanbygd med svårighet att få lönsamma skördar övergick vi 1999 till ekologisk odling. Odlingarna kan bestå av vall, spannmål, foderbönor, ärtor och raps bl.a. för att möta kraven på inhemskt proteinfoder. 

På övrig areal odlas spannmål samt morötter och potatis för avsalu, allt ekologiskt. Växtföljden är avgörande i den ekologiska växtodlingen.

Kontaktdetaljer:
Driftsledare Johannes Andersson
Mobiltelefon 0701-81 52 09 
E-post johannes@wanas.se